Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

AKTUALITY

-       Vážení spoluobčania, máte k dispozícii  Dotazník pre obyvateľov obce PORÁČ , ohľadom získania informácií, ktoré je potrebné zapracovať do nášho pripravovaného  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2014 – 2020 V uvedenom dotazníku môžete vyjadriť svoj názor ohľadom rozvojových aktivít, služieb a verejného života obce. K vyplneniu dotazníka sa dostanete kliknutím na link: https://docs.google.com/forms/d/1545XGlfZyK6j3hbtAHPNzKi4zNXARNTppN0IDsiE4Pw/viewform

-        Gréckokatolícky farský úrad v Poráči oznamuje veriacim, že k 1.11.2014 bude telefónne číslo na pevnú linku zrušené.

Používať sa bude tel. číslo: 0910842538.

-       Na tejto adrese webového sídla http://porac.obecny-portal.sk  sú zverejnené dokumenty v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

-       V mesiaci marec 2012 boli na Poráči točiť reportáž o naších zvonároch pánovi MidlíkoviSivačkovi. Relácia Nehaňte ľud môj. Tu je link, kde si to môžete pozrieť - http://tv.sme.sk/v/23936/elektricke-zvony-na-tie-skutocne-nemaju.html

-       Obec sa aj tento rok zúčastňuje na separovaní komunálneho odpadu, vyzývame občanov k dodržiavaniu vývozného kalendára a pokynov pri separovaní odpadu.

 

 

Štatút obce Poráč