Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

BAČOVSTVO – CHOV OVIEC

Horský terén Poráča je ideálny na pastierstvo, preto má bačovstvo na Poráči dlhoročnú tradíciu. Chov oviec pretrval až do dnešných dní a dotvára kolorit súčasného Poráča. Ovce sú úžitkové domáce zvieratá. Produkujú vlnu na spracovanie súkna a ovčej priadze, kožky na kožúšky, mäso, ako i mlieko na výrobu syra a syrových výrobkov (bryndze) na prípravu stravy.

Bačovia boli, sú a budú na Poráči vždy. V súčasnosti bačuje pán Vrábeľ Štefan, ktorý je už od svojich pätnástich rokov na košiari, s prestávkou asi desať rokov, kedy pracoval v Železorudných baniach. Po tejto prestávke ho oslovil pán Ján Sivačko, teraz už bača vo výslužbe, aby „vyháňal ovce, lebo nemá kto!“. A on sa dal nahovoriť. V súčasnosti už ťahá tridsiate leto na košiari. Je absolventom Bačovskej školy - Záblatie – okolie Trenčína. Jeho stádo má uznaný šľachtiteľský chov – merinské stádo s východofridským stádom. Pán Barbuš Ján je „mladý bača“. Bačuje piaty rok. Predtým ako začal sám bačovať, bol na košiari pri Vrábľovi Štefanovi asi štyri roky. Vzťah k tomuto remeslu nadobudol od svojho otca, ktorý dlhé roky bačoval na Poráči. Ján Barbuš sa však vyučil za hodinára. Ako hodinár pracoval viac ako štvrťstoročie. Potom sa dal zlákať k ovciam. Obidvaja pracujú pre JRD Odorín na poľnohosporáskom dvore Poráč.

V apríli na Juraja sa ovce vyháňajú na pašu. Vyberie sa vhodná lokalita, kam sa postaví košiar. Bača a pastieri sú od jari do jeseni, celé leto s ovcami mimo domova, na pastviskách. Ovce sa doja trikrát na deň. Ranné dojenie sa začína o 04.00 hod. a večerné končí o 19.30 hod. Medzi tým sa dojí ešte poobede od 11.30 hod. do 13.30 hod. Dojí sa do 15 litrových „geletiek“ (drevené alebo hliníkové nádoby). Na jednom košiari je cca 400 až 500 oviec. Medzi dojeniami pastieri pasú ovce. Bača má na starosti výrobu syra.

Nadojené mlieko ma približne 30 až 32 stupňovú teplotu. Je to ideálna teplota na výrobu syra. Ak je nižšia mlieko sa zohreje. Z geletiek sa ovčie mlieko zleje do putiny (asi 120 litrová drevená nádoba), kde sa pridá syridlo a nechá sa zosyriť – zraziť. Potom bača rukami „zbiera“ syr, snaží sa ho stmeliť do jednej veľlkej hrudy. Prebytočnú tekutinu - nevarku, ktorá vznikne po pozberaní syra, prečerpe do kotla, v ktorom sa bude z nevarky variť žinčica. Po odčerpaní časti nevarky sa trepačom roztrepe zvyšný obsah putiny a znovu sa „zbiera“ syr. Nazberaná hruda sa rozreže na 5 – 6 častí, podľa množstva nadojeného mlieka, aby vznikli 4 až 6 kg hrudky syra. Syr sa zabalí do „hruďanky“ (bavlnená tkanina v tvare štvroca) a zavesí na stečenie a dozretie. Hrudky sa každý deň prebaľujú do suchej hruďanky a otáčajú, aby vznikla pekne vyformovaná hrudka syra, z ktorej bude neskôr bryndza.

Bačovanie si vyžaduje od človeka veľkú vytrvalosť, pracovitosť a húževnatosť, ktorá tunajším chlapom nechýba. Pán Vrábeľ Štefan každoročne prezentuje svoje remeslo na miestnom festivale „Šachtare volajú....“ a na podujatí AVITUR - Za agroturistikou a vidieckym turizmom ..., každý rok sa koná v inej obci regiónu Miloj, kam patrí aj naša obec.

FOTO