Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

Dobrovoľné hasičské združenie Poráč

Dobrovoľné hasičské združenie Poráč je spoločenstvom, ktoré má najbohatšiu históriu a najdlhšiu existenciu. Prvá zmienka o požiarnom zbore je v zápisnici obecného zastupiteľstva z 5. augusta 1896. Veliteľom požiarnikov bol vtedajší učiteľ Michal Daňko. Požiarny zbor vlastnil požiarnu techniku a požiarnu striekačku. Po učiteľovi Daňkovi bol veliteľom Bačinský Alexander, miestny farár, jeho zástupca Schwartz Samuel a pokladník učiteľ Ján Kaňuščák, od roku 1914 do roku 1928 bol veliteľom Jozef Duboš a do roku 1941 Ján Hanuščin- Pastuško. 16. novembra 1903 sa členovia obecného zastupiteľstva uzniesli, že založia v obci dobrovoľný požiarny zbor, ktorý sa pripojí k banskému zboru v Koterbachoch /Rudňany/. Požiarny zbor mal svoju kasu, do ktorej prispievali majitelia nehnuteľností. Z vyzbieraný peňazí sa obstarávalo všetko potrebné, uniformy pre dobrovoľníkov, ktorí pravidelne cvičili a boli podriadení hlavnému veliteľovi požiarnikov v Koterbachoch.

Požiarny zbor najmä pod vedením Juraja Širilu zvýšil svoju akcieschopnosť. Na okresných súťažiach sa umiestňuje na popredných miestach. V roku 1954 a v roku 1969 rozšíri požiarnu zbrojnicu prístavbou. V osemdesiatych rokoch požiarny zbor vlastni auto AVIU a dve motorové striekačky a aktívne za zúčastňuje súťažných podujatí. Na svojich pravidelných nástupoch sa okrem výcviku simulovaných zásahov venuje aj preventívnym prehliadkam dodržiavania protipožiarnych opatrení v obci. V deväťdesiatych rokoch došlo k útlmu dobrovoľného požiarneho zboru.

V súčasnosti je zo zákona povinná každá obec zriadiť Dobrovoľný hasičský zbor. Veliteľom obecného hasičského zboru je Jozef Vansáč. Obecné zastupiteľstvo v najbližšej budúcnosti plánuje modernizáciu obecnej požiarnej techniky. Vedenie obce uvíta doplnenie radov obecných hasičských dobrovoľníkov o mladšie ročníky.

Oheň je dobrý sluha, ale veľmi zlý pán!