Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

ZBOR DIMITRIOS

Ženský spevácky zbor Dimitrios vznikol s iniciatívy nášho duchovného otca Milana Gábora v máji 1999. Keď ako čerstvý novokňaz nastúpil do služby v našej farnosti, hneď počas prvých bohoslužieb odhadol veľmi dobrý hlasový potenciál poráčanov. Na začiatku to bol mládežnícky zbor, no časom sa upravil na ženský spevácky zbor. Jeho repertoár tvoria liturgické skladby v staroslovienskom jazyku, menovite spevy, večierne, utrene, božskej liturgie i kolied od známych ruských a ukrajinských autorov, nápevy ruských a ukrajinských monastierov a tiež ľudový spev vo viachlasnej úprave.

Zbor sa pravidelne účastí kultúrno-spoločenských akcií nie len v regióne, ale aj v kraji. Medzi nimi sú napríklad „Spišské zborové dní“, „Vianočná akadémia a koncerty vo farnostiach, spolupráca s rádiom Lúmen a Slovenským rozhlasom, Medzi najprestížnejšie vystúpenia zboru patrí každoročná účasť na Medzinárodnom festivale duchovnej piesne v Snine, na ktorom zbor v posledných rokoch vzorne reprezentuje farnosť i obec. Vedúcim i dirigentom zboru je Mgr. Milan Gábor.

V súčasnosti má zbor 18 členov, ktorí sa na pravidelných skúškach zdokonaľujú. Ich pôsobenie bolo korunované úspechom v podobe nahrávky CD „Chvalite Hospoda“, ktorá uzrela svetlo sveta v decembri roku 2003.


Kde môžete tento rok Zbor Dimitrios vidieť:

-          14. 05. 2011 /nedeľa/ o 14.30 hod. - II. ročník prehliadky speváckych zborov východného obradu „HOSPODY POMILUJ“ – v kultúrnom dome Poráč.

      Účínkujú:          Miešaný chrámový zbor Megalionarion Spišská Nová Ves

                             Ženský spevácky zbor Dimitrios Poráč

                              Kňazský zbor Košickej eparchie Košice

      Na podujatie Vás pozýva Obecný úrad v Poráči, Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi a Gréckokatolícka cirkev - farnosť Poráč