Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

Občianske združenie Galmus so sídlom v Poráči

Onedlho vznikne na Spiši nové združenie. Mikroregión Galmus so sídlom v obci Poráč bude zameraný na rozvoj turistiky v tzv. malom Slovenskom raji, ako toto krasové územie zvyknú označovať. Podľa slov predsedu združenia Petra Volčka, starostu Poráča, oficiálna registrácia mikroregiónu je otázkou najbližších dní.


SPIŠ

Krasové územie pred vyše rokom pribudlo do zoznamu turistických trás. Horská oblasť Galmus sa rozkladá na území obcí Matejovce nad Hornádom, Olcnava, Poráč, Slovinky a dvojice miest Spišské Vlachy a Krompachy. Ponúka 50 km značených chodníkov. Prvotná myšlienka širšieho sprístupnenia Galmusu vznikla v obci Poráč. Projekt občianskeho združenia Rozvoj Spiš s názvom Rozvoj cestovného ruchu na strednom Spiši: Kraj Galmusu - siet značených peších, cykloturistických a lyžiarskych turistických trás, sprístupňuje už dlhší čas Galmus pre cestovný ruch. Územie tak rozšírilo tradičnú ponuku turistických destinácií stredného Spiša. Galmus ponúka viacero atraktivít a v pozitívnom slova zmysle „odľahčuje" Slovenský raj ako najväčšiu prírodnú atrakciu regiónu.


Galmus zatraktívnia

„S projektom Galmusu sme prišli kvôli zvýšeniu možností turistického vyžitia najmä počas leta. Srístupnenie značenými turistickými chodníkmi bolo prvým krokom. Cez fondy EÚ sa budeme uchádzať o prostriedky na zlepšenie infraštruktúry turistického chodníka. Osadenie orientačných tabúľ, rozšírenie chodníkov, skvalitnenie služieb ci osadenie lavičiek a rôznych oddychových zón," informoval P. Volčko.


Dvojica prírodných rezervácií

V rámci Galmuskej planiny medzi najväčšie zaujímavosti patria dve národné prírodné rezervácie Červené skaly a Galmuská tišina, chránený prírodný výtvor jaskyňa Šarkanova diera, ako aj ďalšie zaujímavosti - Bielovodská dolina, Kamenný potok, Biela skala alebo Slovinská skala. Projekt predpokladá vytvorenie turisticky atraktívnej, viacprvkovej siete značených peších, cykloturistických a lyžiarskych turistických trás, začlenených v rámci jednotného moderného informačného a priestorového orientačného systému.


Galmus