Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

V roku 2016 sa významných životných jubileí dožívajú títo občania našej obce:

 

50 rokov – Dunka Ľudovít

                Fiffík Miroslav

                Kandráč Milan

                Kandráčová Božena

                Kandráčová Mária

                Kuchár Miroslav

                Kuchárová Dana

                Ľach Peter

                Macala Juraj

                Macala Peter

                Macala Vladimír

                Novotný Michal

                Petrušková Mária

                Sivačková Agnesa

Širilová Anna

                Vansáč Štefan

                Vansáčová Anna

               

60 rokov – Belejová Anna

                Bežilová Mária

                Bigoš Ján

                Dubošová Mária

                Ďuricová Mária

                Hardoň Vladimír

                Palianová Anna

Polkablová Mária

Sivačko Miroslav

Širila Dušan

Širilová Katarína

Toporcer Štefan

Vojtilová Mária

Vrábeľ Vladimír

       

70 rokov – Hanuščinová Anna

                Kolesár Vasiľ

                Purdová Mária

                                      

80 rokov – Farkašovská Katarína

                Fiffíková Helena

                Hanuščinová Katarína

                Kaffanová Mária

                Kinik Ján

                Kinik Mikuláš

                Lišková Mária

                Macalová Mária

                Polkablová Mária

                Sadová Mária

                Sivačko Ján

                Širilová Mária

 

90 rokov – Ďuršová Mária

                Siranko Mikuláš

 

 

Najstarší občan obce -        Macalová Katarína (1922)

 

Jubilantom zo srdca želáme veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v rodinnom kruhu!

 

Vítame medzi nami nových občanov narodených v roku 2015:

1.   Balhárek Jozef

2.   Bečariková Nela

3.   Dunka Kevin

4.   Lišková Zoja

5.   Marečák Jakub

6.   Pecha Ján

7.   Rajt Tobias

8.   Širilová Dorota

 

...nový život – Boží dar. Tak ho chráň...

 

 

Do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017 sa chystajú:

 

1.   Bandiová Katarína

2.   Dunka Richard

3.   Dunková Františka

4.   Kandráč Sebastián

5.   Kandráč Tobias

6.   Kandračová Vanesa

7.   Lipovský Martin

8.   Pecha Jaroslav

9.   Pecha Juraj

10.         Puškár Marius

11.         Žigová Simona