Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

Slovenský zväz červeného kríža – miestny spolok /SČK-MS/ Poráč

SČK-MS Poráč vznikol v roku 2007. Svojim nedávnym vznikom nadviazal na tradíciu Slovenského červeného kríža základnej organizácií Poráč, ktorá tu pôsobila pred rokom 1989 ako zložka Národného frontu, ktorej činnosť bola prerušená. V súčasnosti má 28 členov.


Predsedom je Martina Macalová, Poráč 33.
Podpredsedom je Viera Korchňáková, Poráč 126.
Pokladník: Jana Karolčíková, Poráč 51
Kronikárky: Viera Cibelenková, Poráč 18 a Anna Harviščáková, Poráč

Činnosť spolku je zameraná na šírenie myšlienky Červeného kríža a tou je charitatívna pomoc ľuďom v núdzi, sociálne slabším, starým osamelým, ľuďom nachádzajúcim sa v ťažkých životných situáciách a bezprípevkové darcovstvo krvi. Spolok každoročne organizuje kurz prvej pomoci, besedu s prizvanými odbornými lekármi, každý rok iný špecialista. Časť členov spolku spolu s pravidelnými darcami z radov občanov chodia darovať krv, prebieha zbierka šatstva pre Krízové centrum v Spišskej Novej Vsi. Spolok nezabúda na osvetu aj medzi deťmi a mládežou obce. Pripravuje stretnutie s deťmi v Základnej škole s materskou školou v Poráči, na ktorom bude prezentovať organizáciu Červený kríž pomocou propagačných materiálov.


www.redcross.sk