Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

TKANIE HANDRIČKOVÝCH KOBERCOV

Kiniková Anna , Poráč 92

Tkanie handričkových kobercov má na Poráči svoju tradíciu. V minulosti sa tkalo v každej domácnosti. V súčasnosti veľmi ojedinelé. Pani Kiniková Anna, Poráč 92 sa tomu ešte stále venuje. Keď si doma rozloží krosná (zariadenie na tkanie) domáci jej to ohľaduplne tolerujú. Tká hlavne v zime. A radosť z dobrého výsledku jej dáva chuť venovať sa tomu aj naďalej.

Naučila sa to od mamy, lebo doma tkali skoro každú zimu. Natkala už sama asi 12 druhov. Neregistruje záujem o takého koberce, necháva si ich pre svoju vlastnú potrebu. Samotnému tkaniu predchádza „osnovanie“. Robí sa na „snovadlinách“. Bavlnené vlákno alebo umelé sa navíja na „smertku“ – sú to drevené tyče. Vznikne nám kľúč. Je to také predznačenie vzoru kobercov. Kľúč sa pozberá a prenesie na krosná. Sú to vlastne navité nite. Potom sa nite naberajú do „ničelníc“. Z ničelníc do berda. Prechodom cez berdo sa vlákna zaviažu a zaistia. Tkajú sa koberce obyčajné a vykladané. Pri vykladaných tvorí vzor tkáčka je to náročnejšie. „Znak“ je jednotka, v ktorej sa meria množstvo natkaných kobercov. 1 znak je 4 metre. Z jedného druhu sa zmestí na krosná asi 6 znakov koberca. Dáva prednosť umelému vláknu, lebo je trvácnejšie a nešpiní sa. Už teraz sa pani Anna teší, kedy zasadne za krosná.

FOTO