Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

Pohrebné podporné združenie /PPZ/ Poráč

PPZ v Poráči bolo založené v roku 1933. V súčasnosti má 240 členov.


Predsedom je Mária Midlíková, Poráč 135.
Pokladníkom je Helena Galajdová, Poráč 196.
Ostatný členovia výboru: Juraj Polkabla, Poráč 108, a Mária Bežilová, Poráč 136.

Podstatou účasti v tomto združení je aktívne finančne prispievanie si na budúce náklady pri zabezpečovaní pohrebu. Ročný príspevok je 9€. Čiastka na výplatu pri úmrtí člena, pre pozostalých je 266€. Príspevky sa vyberajú v dni, ktoré sú vopred vyhlásené miestnym rozhlasom v malej zasadačke obecného úradu.