Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

Poľovnícke združenie /PZ/ Poráč

PZ Poráč je dobrovoľné združenie ľudí so záujmom o poľovníctvo a prírodu. Združenie vzniklo v roku 1956.

Predsedom združenia je JUDr. Vladimír Volčko.
Tajomníkom je Ing. Vasiľ Kolesár.
Finančný hospodár je Vladimír Širila, Poráč 120
Poľovný hospodár je Ján Polkabla, Poráč 282
Strelecký referent: Ing. Štefan Macala
Kynologický referent: Fabini Ján
Osvetový referent: Kassai Pavol.

Naše združenie sa nachádza v katastrálnom území obcí Poráč, Rudňany, Matejovce nad Hornádom, Vítkovce nad Hornádom, Olcnava. Obhospodaruje 4484 ha poľovných pozemkov. Poľovné združenie má 39 členov. Poľuje sa u nás na túto zver:
- diviak
- srnčia
- jeleň
- drobná zver
- škodná

Cieľom činnosti PZ je plánovaný chov, selekcia a ochrana voľne žijúcej zveri v jej životnom prostredí a až na druhom mieste je jej lov. PZ má povinnosť ulovenú alebo inak usmrtenú zver si privlastňovať, zbierať parožie a vajcia pernatej zveri. Veľká pozornosť je venovaná ochrane a kŕmeniu zveri najmä v zimných mesiacoch. Členovia združenia sa starajú o pravidelne doplňovanie krmelcov v poľovnom revíri.

Pri PZ Poráč pracuje Krúžok priateľov poľovníkov (KPP), ktorý vedie pani Mária Širilová. Členmi sú deti od 6 rokov. Každoročne sa zúčastňujú okresnej súťaže. Krúžok má 6 členov.