Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

Slovenský zväz zdravotne postihnutých – Základná organizácia /ZO/ Poráč

Slovenský zväz zdravotne postihnutých – Základná organizácia Poráč bol založený v roku 1972. V súčasnosti má 48 členov.


Predsedom je Dušan Belej, Poráč 16.
Podpredsedom Anna Vrábľová, Poráč 15.
Tajomníkom Michal Sivačko, Poráč 112.
Pokladníkom Mária Hanuščinová, Poráč 280.

Členovia výboru:
Michal Kinik, Poráč 92
Fabiánová Anna, Poráč
Steinerová Anna, Poráč 51
Revízna komisia pracuje v zložení:
Ján Vojtila, Poráč 137
Mária Vojtilová, Poráč 293

SZZP je dobrovoľným občianskym združením zdravotne postihnutých občanov, ako aj ďalších občanov Slovenskej republiky. Spolupracuje s občianskymi združeniami, s orgánmi štátnej a verejnej správy, so zastupiteľskými zbormi, masmédiami, právnickými a fyzickými osobami pri presadzovaní oprávnených požiadaviek zdravotne postihnutých občanov najmä v oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva a spoločenskej i pracovnej integrácie.

Činnosť ZO sa zameriava na kultúrne a športové vyžitie zdravotne postihnutých. Organizátorsky sa podieľa na usporiadaní „Športových hier“, ktoré sa konajú každoročne vždy v inej obci alebo meste. Medzi pravidelne akcie patrí aj posedenie v prírode pri guláši. Taktiež pripravuje vysielania v miestnom rozhlase pre svojich jubilujúcich členov.


www.szzp.sk