Počasie na najbližšie 2 dni:
Zdroj: In-počasie

GRANTOVÁ SCHÉMA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU - TDGS 2002


Tieto stránky vznikli vďaka finančnej podpore Európskych spoločenstiev.

Kontakt:
Obecný úrad
Poráč 61
053 23 Poráč
Tel. č.: 
+421/ (0)53/42 97 185 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 187 - kancelária
+421/ (0)53/42 97 186 - starosta
e-mail:  obecporac@demax.sk

TEXTIL - VYŠÍVANIE

Hoci vyšívanie na šijacích strojoch singerkách nie je tradičné remeslo, ale má na Poráči svoju tradíciu. Koncom päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov, kedy ženy na Poráči nosili ešte tradičné kroje (kydli), si chceli hlavne mladé ženy skrášliť svoj odev. Začali nosiť vyšívané golieriky na blúzkach od kroja a vyšívané zástery(šurcy). Túto novotu priniesli do dediny ženy z okolia. A tak sa šikovné ženy, začali učiť vyšívať na singerkách. Postupne sa začali vyšívať perinky pre novorodencov, blúzky, vankúše, obrusy, dečky a iný bytový textil. Dodnes sú žiadané zástery a šatky na hlavu pre nevesty k čepeniu. Osobitnú kapitolu tvorí sakrálny textil – do kostolov na prestoly a príslušenstvo, „alba“ – odev pre kňazov – vrchná časť.

Pani Galajdová Helena sa naučila vyšívať od svojej sestry na storočnej singerke. V mladosti veľa vyšívala ručne, krížikovým, ale aj retiazkovým stehom. Vyšívaniu sa venovala veľmi veľa. Vyšívala aj pre rodákov žijúcich v zahraničí. V súčasnosti je na dôchodku, vyšíva veľmi zriedka. Pociťuje pokles záujmu o takéto výšivky.

Pani Macalová Helena sa venovala skoro 45 rokov vyšívaniu. Za sebou ma nespočetné množstvo prác. V súčasnosti je na dôchodku. Odkedy je vedúcou folklórnej skupiny Poráčan neostáva jej čas na tento koníček. Venuje sa viac inému remeslu, obnove a zachovávaniu tradičných zvykov, ktoré prezentuje FS Poráčan na svojich vystúpeniach pod jej vedením. Zbiera a dokumentuje tradičné spevy a tance, ktoré sprevádzali poráčanov v minulosti počas celého roka. Spolupracuje na choreografiách a skladá texty piesni.

Jedine pani Kiniková Anna, Poráč 98 sa ešte naplno venuje vyšívaniu na singerke. Aj keď záujem o takého práce poklesol, stále má plné ruky práce. Vyšívaniu sa venuje viac ako päťdesiat rokov. Vyšíva dečky, prikrývky do krstu, zástery ozdobné, so šatkami na hlavu pre nevesty k čepeniu, aj sakrálny textil. Vyzdobila svojimi výšivkami už dvanásť kostolov. Vyšíva aj vrchný odev pre kňazov „alba“. V minulosti taktiež vyšívala aj ručne, obrazy. V súčasnosti je na dôchodku a teší sa, že záujem o jej práce ešte stále pretrváva.

FOTO